Strategie personální agentury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategie personální agentury
Autor práce:
Piperková, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem Strategie personální agentury má za cíl popsat nábor lidských zdrojů v personálních agenturách se zaměřením na jejich hledání a oslovování. Jelikož se metody personalistiky díky technologickému vývoji znatelně zdokonalily, je v textu popsáno srovnání s metodami tradičními a jejich celková evoluce v průběhu let. Teoretická část se tak zabývá jednotlivými kroky procesů získávníní zaměstnanců v prostředí personálních agentur se zaměřením na rozsáhlé možnosti využití internetu. Popis vybraných procesů recruitmentu personálních agentur je posléze srovnán se strategií společnosti GoodCall s.r.o. Pro tuto práci je zvolena metodika analýzy silných a slabých stránek vybrané společnosti a na závěr navržen směr budoucího vývoje pro zajištění její konkurenceschopnosti.
Klíčová slova:
Strategie personální agentury; Hledání a oslovování kandidátů; Použití moderních technologií v personalistice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 6. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
02.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69959_pipt00.pdf [1,06 MB]
Oponentura:
65867_zeman.pdf [61,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
69959_filipova.pdf [62,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69959/podrobnosti