Kvantitativní uvolňování v USA

Název práce: Kvantitativní uvolňování v USA
Autor(ka) práce: Ryška, Matouš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nekonvenční měnové politiky v návaznosti na snižování úrokových sazeb centrálních bank na hodnoty blízké nule. V teoretické části je popsáno několik nekonvenčních postupů, k nimž se centrální banky uchylují. Důraz je kladen především na kvantitativní uvolňování a jeho transmisní mechanismy. V aplikační části je popsán vývoj kvantitativního uvolňování v USA a je zde provedena analýza jeho vlivu na dlouhodobou úrokovou míru, a to zejména přes portfolio-vyvažující a signalizační transmisní mechanismus. Dále je zde zkoumána závislost mezi dobrovolnými rezervami bank a akciovým ukazatelem S&P 500, vliv kvantitativního uvolňování na ceny komodit a na hrubý domácí produkt.
Klíčová slova: FED; USA; nekonvenční měnová politika; nulové sazby; kvantitativní uvolňování
Název práce: Quantitative easing in USA
Autor(ka) práce: Ryška, Matouš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on unconventional monetary policy resulting from zero interest rate policy of central banks. In the theoretical part several unconventional approaches performed by central banks are described and quantitative easing and its transmission channels are emphasized. The following practical part describes the development of the quantitative easing in the USA. The analysis of the impact of quantitative easing on the long-term interest rate especially via portfolio-rebalancing and signaling channel is conducted. Additionally, the correlation of bank excess reserves with the index S&P 500 is investigated as well as the impact of quantitative easing on prices of commodities and the gross domestic product.
Klíčová slova: USA; zero lower bound; unconventional monetary policy; FED; quantitative easing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 3. 2019
Datum podání práce: 13. 1. 2020
Datum obhajoby: 3. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69242/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: