Vybrané problémy DPH (účetní a daňový pohled)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané problémy DPH (účetní a daňový pohled)
Autor práce:
Ryšavá, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Zelenková, Marie
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vybranými oblastmi daně z přidané hodnoty, z pohledu daňového i účetního. Cílem práce je nastínit problematiku vybraných částí z teoretického hlediska a následně za pomoci praktických příkladů. První část vysvětluje základní pojmy daně z přidané hodnoty a účtování o této dani. Ve zbytku práce jsou rozebrány specifické oblasti zákona. Jedná se o problematiku sankcí za porušení daňových povinností, následuje část zabývající se pojmem skupina, vrácení a úprava nároku na odpočet a vracení daně. V poslední části práce je souvislý příklad, který obsahuje účtování a zobrazení výsledků v daňovém přiznání.
Klíčová slova:
úprava; odpočet; skupina; sankce; vyrovnání; vracení daně

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2019
Datum podání práce:
14. 1. 2020
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68901_rysl00.pdf [1,40 MB]
Veřejná příloha:
19730_rysl00.pdf [168,83 kB]
Oponentura:
61834_zelenm.pdf [243,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
68901_muller.pdf [218,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68901/podrobnosti