Vybrané problémy DPH (účetní a daňový pohled)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané problémy DPH (účetní a daňový pohled)
Autor práce:
Ryšavá, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Zelenková, Marie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on selected areas of value-added tax and it is covering tax and accounting perspective. The aim of this thesis is to delineate problematics selected areas from theoretical view and afterwards from practical view by using specific examples. In the first part of thesis basic concepts of value-added tax and accounting practices of this tax are explained. The rest of thesis deals with specific areas of legislation. That means problematics of sanctions for breach of tax obligations, following part is focused on VAT group, refund and adjustment of the right of deduction and refund value-added tax. In the last part of thesis is coherent example which contains accounting and show results in tax return.
Klíčová slova:
sanctions; group; adjustment; settlement; deduction; refund

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2019
Datum podání práce:
14. 1. 2020
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68901_rysl00.pdf [1,40 MB]
Veřejná příloha:
19730_rysl00.pdf [168,83 kB]
Oponentura:
61834_zelenm.pdf [243,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
68901_muller.pdf [218,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68901/podrobnosti