Porovnání účetnictví v ČR a ve Švýcarsku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porovnání účetnictví v ČR a ve Švýcarsku
Autor práce:
Synková, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Roubíčková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Černý, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the legislative adjustment of financial accounting in the Czech Republic. Furthermore, the problematics of financial accounting will be analysed on a specific example of a company based in the Czech Republic. This is followed by legislative adjustment of financial accounting in Switzerland. The theoretical part is focused on international financial reporting standards in more detail. The next chapter is dedicated to the characteristics of the parent company based in Switzerland.The main part of the thesis will be characterizing the requirements of the parent company for its subsidiary.
Klíčová slova:
accounting principles; regulation; financial statements; financial accounting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2019
Datum podání práce:
16. 1. 2020
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69729_xsynm06.pdf [1021,85 kB]
Oponentura:
65215_cernyvac.pdf [469,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
69729_roubicko.pdf [333,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69729/podrobnosti