Finanční gramotnost na středních odborných školách

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční gramotnost na středních odborných školách
Autor práce:
Zelená, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Králová, Alena
Osoba oponující práci:
Berková, Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku finanční gramotnosti žáků středních odborných škol a zabývá se kvalitou finančního vzdělávání na sekundárním stupni vzdělávací soustavy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část objasňuje principy finančních instrumentů a finančního plánování. Dále je zde rozebrán systém finančního vzdělávání na středních odborných školách. V praktické části jsou shrnuty výsledky výzkumného šetření provedeného na obchodní akademii, na střední odborné škole a odborném učilišti. Cílem výzkumu bylo identifikovat nedostatky ve výuce finanční gramotnosti na středních odborných školách a odborných učilištích.
Klíčová slova:
finanční gramotnost; finanční vzdělávání; střední školy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Vzdělávání v ekonomických předmětech
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2017
Datum podání práce:
17. 1. 2020
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63310_zela00.pdf [755,42 kB]
Oponentura:
65216_xberk13.pdf [267,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
63310_kralova.pdf [331,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63310/podrobnosti