Finanční gramotnost na středních odborných školách

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční gramotnost na středních odborných školách
Autor práce:
Zelená, Aneta
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Králová, Alena
Osoba oponující práci:
Berková, Kateřina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on the financial literacy of pupils of secondary vocational schools and also focuses on the quality of financial education in the Czech secondary educational system. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part clarifies the principles of financial instruments and financial planning. Furthermore, there is discussed the system of financial education at secondary vocational schools. The practical part summarizes the results of the research made at business academy, secondary vacational school and apprentice school. The aims of the research was to identify deficiencies in teaching of financial literacy at secondary vocational schools and apprentice schools.
Klíčová slova:
financial education; financial literacy; secondary schools

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Vzdělávání v ekonomických předmětech
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2017
Datum podání práce:
17. 1. 2020
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63310_zela00.pdf [755,42 kB]
Oponentura:
65216_xberk13.pdf [267,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
63310_kralova.pdf [331,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63310/podrobnosti