Nové typy pojistných produktů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nové typy pojistných produktů
Autor práce:
Nováková, Miroslava
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci:
Štok, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce s názvem Nové typy pojistných produktů má za úkol představit a analyzovat nové produkty na pojistných trzích, se kterými pojišťovny přicházejí v důsledku měnících se trendů na těchto trzích. V první kapitole jsou jednotlivé trendy více přiblíženy a rozebrány. Jedná se především o všeobecné zavádění technologií, regulace trhů a demografické změny. V dalších kapitolách jsou již analyzovány jednotlivé produkty, jež nově vznikly či byly přepracovány v důsledku aktuálních potřeb trhu.
Klíčová slova:
Pojistné produkty; Životní pojištění; Technologie; Demografie; Trendy na pojistných trzích; Pojištění; Neživotní pojištění

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2019
Datum podání práce:
19. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69170_novm08.pdf [1,46 MB]
Oponentura:
64669_xstoj04.pdf [236,48 kB]
Hodnocení vedoucího:
69170_duchack.pdf [216,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69170/podrobnosti