Nové typy pojistných produktů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nové typy pojistných produktů
Autor práce:
Nováková, Miroslava
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci:
Štok, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis called New types of insurance products aims to introduce and analyze new products in insurance markets, which insurance companies introduce as a result of changing trends in these markets. In the first chapter, the individual trends are described in more detail. These include, in particular, the introduction of technology, market regulation and demographic change. The following chapters analyze the individual products that were newly created or reworked as a result of current market needs.
Klíčová slova:
Trends in insurance markets; Insurance; Insurance products; Non-life insurance; Technology; Life insurance; Demography

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2019
Datum podání práce:
19. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69170_novm08.pdf [1,46 MB]
Oponentura:
64669_xstoj04.pdf [236,48 kB]
Hodnocení vedoucího:
69170_duchack.pdf [216,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69170/podrobnosti