Srovnání varšavské, vídeňské a istanbulské burzy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání varšavské, vídeňské a istanbulské burzy
Autor práce:
Hegedüs, Robin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Veselá, Jitka
Osoba oponující práci:
Pecka, Milan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním varšavské, vídeňské a istanbulské burzy cenných papírů. Každá z těchto burz sehrává ve své zemi důležitou roli. Jednotlivé kapitoly porovnávají vybrané burzy z hlediska historie, členství, tržních segmentů, obchodního systému a v poslední kapitole porovnává burzovní indexy, vývoj tržní kapitalizace a objemu obchodů. Cílem práce je porovnat jednotlivé burzy z výše zmíněných hledisek
Klíčová slova:
Varšavská burza cenných papírů; Vídeňská burza cenných papírů; Istanbulská burza cenných papír; burza cenných papírů; komparace; objem obchodů; tržní kapitalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2017
Datum podání práce:
19. 1. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63585_hegr00.pdf [977,29 kB]
Oponentura:
62941_xpecm39.pdf [367,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
63585_veselaj.pdf [147,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63585/podrobnosti