Srovnání varšavské, vídeňské a istanbulské burzy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání varšavské, vídeňské a istanbulské burzy
Autor práce:
Hegedüs, Robin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Veselá, Jitka
Osoba oponující práci:
Pecka, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with comparison of Warsaw, Vienna and Istanbul stock exchanges. Each of these exchanges have an important role in their country. Chapters of this thesis compare selected stock exchanges in terms of history, membership, market segments, trading system and the last chapter compares stock market indeces, market capitalization and trading volume. The aim of the thesis is to compare invidual excanges from the above mentioned aspects.
Klíčová slova:
Vienna stock exchange; Istanbul stock exchange; stock exchange; market capitalization; Warsaw stock exchange; comparison; trading volume

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 10. 2017
Datum podání práce:
19. 1. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63585_hegr00.pdf [977,29 kB]
Oponentura:
62941_xpecm39.pdf [367,90 kB]
Hodnocení vedoucího:
63585_veselaj.pdf [147,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63585/podrobnosti