Konkurencia a kooperácia fintech spoločností a bánk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Konkurencia a kooperácia fintech spoločností a bánk
Autor práce:
Petrus, Andrej
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořák, Petr
Osoba oponující práci:
Palán, Luděk
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Rast fintechov je fenoménom na finančnom trhu, tradičné finančné inštitúcie môžu byť pod hrozbou tržnej disrupcie. Dipomová práca sa zameriava na konkurenciu a kooperáciu fintechových spoločností a tradičných finančných inštitúcií s cieľom stanovenia možného vývoja finančného trhu v budúcnosti. Potvrdila sa schopnosť fintechov rozširovať svoje produktové portfólio, tržby a počet zákazníkov, čo pre banky, ktoré sa nestihnú zinovovať znamená bezprostredné riziko disrupcie. Hlavným zameraním praktickej časti práce je analýza investičnej a akvizičnej aktivity 62 najvýznamnejších bánk z Európy a USA. Z investícií a akvizícií sme identifikovali fintechové spoločnosti v jednotlivých kategóriách a identifikovali aj banky, ktoré stratégiou akvizícií a investícií pristupujú k potenciálnej hrozbe fintechov a aké sú ich dôvody. Analyzovali sme súčasný stav aktivít technologických gigantov na finančnom trhu, ktoré predstavujú taktiež hrozbu pre tradičné finančné inštitúcie ale z analýzy vyplýva, že v súčasnom stave technologickí giganti s bankami skôr kooperujú, ako si konkurujú. Z dát vyplýva, že väčšina z najväčśích bánk z Európy nie je akvizične alebo investične aktívna, čo môže mať na ich konkurencieschopnosť negatívny vplyv. Banky z USA sú oproti tým európskym investične aj akvizične aktívnejśie, pričom investičná aktivita nesúvisí s veľkosťou banky.
Klíčová slova:
fintech; disrupcia; investície; akvizície; konkurencia

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2019
Datum podání práce:
21. 1. 2020
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69166_peta10.pdf [1,78 MB]
Oponentura:
65230_xpall999.pdf [151,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
69166_dvorakp.pdf [373,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69166/podrobnosti