Ocenění společnosti JetBrains s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenění společnosti JetBrains s.r.o.
Autor práce:
Pros, Aleš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Krabec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Václav, Filip
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá oceněním společnosti JetBrains s.r.o. Na základě vybraných konkurentů je zpracována finanční analýza, kde dochází k potvrzení předpokladu going koncern. Na finanční analýzu navazuje strategická analýza, která předpovídá tempo růstu tržeb a potvrzuje možnost použití metody DCF. V generátorech hodnoty dochází k predikci hlavních proměnných pro ocenění. Společnost je oceněna za použití metody DCF entity a WACC. Jako doplňkové slouží tržní ocenění. Poté je stanovena výsledná hodnota.
Klíčová slova:
ocenění; JetBrains s.r.o.; DCF Entity; tržní ocenění; strategická analýza; generátory hodnoty; finanční plán; WACC; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2019
Datum podání práce:
22. 1. 2020
Datum obhajoby:
22.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70638_proa02.pdf [2,40 MB]
Oponentura:
65107_xvacf00.pdf [45,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
70638_krabect.pdf [84,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70638/podrobnosti