Ocenění společnosti JetBrains s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ocenění společnosti JetBrains s.r.o.
Autor práce:
Pros, Aleš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Krabec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Václav, Filip
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on the valuation of the company JetBrains s.r.o. Based on the selected competitors, the financial analysis where the assumption of going concern is confirmed is produced. The financial analysis is followed by the strategic analysis, which estimates the growth rate of sales and confirms the possibility of using the DCF method. In the generators of value, the prediction of the main variables for the valuation is done. The company is evaluated using the DCF entity method and WACC. Additionally, the market valuation is used. After that, the final value is determined.
Klíčová slova:
valuation; financial analysis; generators of value; JetBrains s.r.o.; strategic analysis; financial plan; DCF entity; WACC; market valuation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2019
Datum podání práce:
22. 1. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.