Zaisťovníctvo, základy zaisťovacieho účtovníctva a ich aplikácia v programe SAP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zaisťovníctvo, základy zaisťovacieho účtovníctva a ich aplikácia v programe SAP
Překlad názvu:
Zajišťovnictví, základy zajišťovacího účetnictví a jejich aplikace v programu SAP
Autor práce:
Velická, Karin
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci:
Šubová, Iveta
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Hlavním tématem bakalářské práce je zajišťovnictví a účetnictví v zajišťovně. V první části práce se zaměřuji na charakteristiku zajištění, její typy a také na podrobný popis forem zajištění. Dále v práci popisuji společnost VIG RE Zajišťovna, a. s. a ve zkratce i její mateřskou společnost VIG. Práce se poté zabývá teoretickým i praktickým využitím programu SAP. Závěr je věnován vyhodnocení role SAP ve sféře zajišťovnictví.
Klíčová slova:
Zajištění; Účetnictví; Program SAP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2019
Datum podání práce:
22. 1. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70463_velk00.pdf [2,70 MB]
Veřejná příloha:
19770_velk00.pdf [90,24 kB]
Oponentura:
65277_subi00.pdf [98,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
70463_duchack.pdf [524,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70463/podrobnosti