Zaisťovníctvo, základy zaisťovacieho účtovníctva a ich aplikácia v programe SAP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zaisťovníctvo, základy zaisťovacieho účtovníctva a ich aplikácia v programe SAP
Autor práce:
Velická, Karin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci:
Šubová, Iveta
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Hlavnou témou bakalárskej práce je zaisťovníctvo a účtovníctvo v zaisťovni. V prvej časti práce sa zameriavam na charakteristiku zaistenia, jej typy a taktiež na podrobný opis foriem zaistenia. Potom v práci popíšem spoločnosť VIG RE Zajišťovna, a. s. a v skratke aj jej materskú spoločnosť VIG. Práca predstavuje nielen teoretické využitie programu SAP, ale aj praktické. Záver je venovaný vyhodnoteniu role SAP v sfére zaisťovníctva.
Klíčová slova:
Účtovníctvo; Zaistenie; Program SAP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2019
Datum podání práce:
22. 1. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70463_velk00.pdf [2,70 MB]
Veřejná příloha:
19770_velk00.pdf [90,24 kB]
Oponentura:
65277_subi00.pdf [98,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
70463_duchack.pdf [524,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70463/podrobnosti