Analýza vývoje úvěrů obyvatelstva v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoje úvěrů obyvatelstva v ČR
Autor práce:
Zotov, Semyon
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořák, Petr
Osoba oponující práci:
Kučerová, Adéla
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Analýza vývoje úvěrů obyvatelstva v České republice se zabývá zadlužeností českých domácností. První část práce se věnuje teoretickým poznatkům, které úzce souvisejí se zadlužeností domácností. Jsou zde vysvětleny pojmy jako zadluženost, spotřebitelské úvěry, hypoteční úvěry apod. Praktická část práce se věnuje analýze zadluženosti českých domácností a analýze spotřebitelských a hypotečních úvěrů u bankovních finančních institucí. V závěru praktické části je uveden příklad hypotečního úvěru dle nových podmínek stanovených Českou národní bankou.
Klíčová slova:
Zákon o spotřebitelském úvěru; Zadluženost domácností; Bankovní úvěrové produkty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 11. 2016
Datum podání práce:
10. 2. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59521_qzots00.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
62865_xklaa00.pdf [64,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
59521_dvorakp.pdf [171,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59521/podrobnosti