Analýza vývoje úvěrů obyvatelstva v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vývoje úvěrů obyvatelstva v ČR
Autor práce:
Zotov, Semyon
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořák, Petr
Osoba oponující práci:
Kučerová, Adéla
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis entitled Analysis of the Development of Loans in the Czech Republic deals with the indebtedness of Czech households. The first part is devoted to the theoretical knowledge, which is closely related to the concept of household indebtedness. There are explained terms such as indebtedness, consumer loans, mortgage loans etc. The practical part of the thesis is devoted to the analysis of indebtedness of Czech households. Analyzing consumer loans and mortgages for banking financial institutions. Also new regulation of the Czech National Bank is explained.
Klíčová slova:
Household debt; Bank credit products; Consumer credit law

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 11. 2016
Datum podání práce:
10. 2. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59521_qzots00.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
62865_xklaa00.pdf [64,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
59521_dvorakp.pdf [171,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59521/podrobnosti