Inovace na pojistných trzích v oblasti pojištění automobilů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Inovace na pojistných trzích v oblasti pojištění automobilů
Autor práce:
Lukačovičová, Regína
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vyskočil, Michal
Osoba oponující práci:
Kučerová, Adéla
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the analysis of car insurance at the Czech market. It specifically deals with current form of liability insurance and additional insurance related to it. It’s focusing on the aspect of calculation insurance. It also deals with technological innovations that are being introduced to insurance market, and then further analyze them. These parts of thesis also include the reminder that insurance companies need to react appropriately to the innovations. This is most often done with new insurance products or with improved model principles that approach already existing policies. It analyzes if innovations are the key for successful competitiveness. If insurance companies want to hold the attention of current users, while their preferences change frequently, and attract new potential clients. Or if it is the result of unstoppable development. It gives the reader several incentives to think about, whether it is about the present or future situation.
Klíčová slova:
BigData; Chatbot; Telematics; Cyber risk; Autonomous vehicles; Insurance of motor vehicle; Liability insurance; Accident insurance; InsurTech; Digitalization; Artifical Inteligence; Assistive systems

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2018
Datum podání práce:
24. 1. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64934_lukr00.pdf [991,35 kB]
Oponentura:
65260_xklaa00.pdf [66,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
64934_xvysm13.pdf [332,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64934/podrobnosti