Inovace na pojistných trzích v oblasti pojištění automobilů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Inovace na pojistných trzích v oblasti pojištění automobilů
Autor práce:
Lukačovičová, Regína
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vyskočil, Michal
Osoba oponující práci:
Kučerová, Adéla
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na pojištění automobilů na českém pojistném trhu. Konkrétně je rozebrána nynější podoba povinného ručení a souvisejících doplňkových pojištění. Věnuje se aspektům pro výpočet pojistného. Dále se zabývá technologickými inovacemi vstupujícími na pojistný trh. Ty pak detailně rozebírá. Součástí těchto kapitol je zmíněna potřeba reakce pojišťoven na tyto inovace. Nejčastěji se tak děje pomocí nových pojistných produktů, nebo novými modely přístupů, jak ke stávajícím modelům přistoupit. Pokládá čtenáři několik podnětů k zamyšlení nad nynější i budoucí situací.
Klíčová slova:
Pojištění motorových vozidel; InsurTech; BigData; Chatbot; Digitalizace; Autonomní vozidla; Povinné ručení; Havarijní pojištění; Telematika; Kybernetické riziko; Umělá inteligence; Asistenční systémy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2018
Datum podání práce:
24. 1. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64934_lukr00.pdf [991,35 kB]
Oponentura:
65260_xklaa00.pdf [66,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
64934_xvysm13.pdf [332,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64934/podrobnosti