Analýza a komparace pojistných trhů ČR, Slovenska a Velké Británie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a komparace pojistných trhů ČR, Slovenska a Velké Británie
Autor práce:
Bláha, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci:
Silberhornová, Lenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of the bachelor thesis "Analysis and comparison of the insurance market of Czech Republic, Slovakia Republic and Great Britain" is to compare selected insurance markets based on of the previous analysis of the development of selected indicators. The first chapter describes the basic theory of the insurance market. The following sections are focused on the characteristics and analysis of the development of insurance markets in the selected countries. The period between 2004 and 2018 is chosen as the monitored period for most indicators. The final part compares selected absolute, and ratio indicators with the evaluation of the development of insurance markets for the period under review.
Klíčová slova:
life insurance share; penetration; association of insurers; analysis of insurance markets; comparison of the insurance markets; insurance market; written premium

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2019
Datum podání práce:
25. 1. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70485_blat06.pdf [984,65 kB]
Oponentura:
65272_xsill06.pdf [179,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
70485_duchack.pdf [515,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70485/podrobnosti