Analýza a komparace pojistných trhů ČR, Slovenska a Velké Británie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a komparace pojistných trhů ČR, Slovenska a Velké Británie
Autor práce:
Bláha, Tomáš
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci:
Silberhornová, Lenka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářská práce na téma „Analýza a komparace pojistných trhů ČR, Slovenska a Velké Británie“ je komparace vybraných pojistných trhů na základně předchozí analýzy vývoje vybraných ukazatelů. V první kapitole je nastíněna základní teorie týkající se pojistného trhu. Následující části jsou zaměřeny na charakteristiku a analýzu vývoje pojistných trhů ve vybraných státech. Jako sledované období pro většinu ukazatelů je zvoleno období mezi roky 2004 a 2018. V závěrečné části je provedena komparace vybraných absolutních a poměrových ukazatelů s hodnocením vývoje pojistných trhů za sledované období.
Klíčová slova:
pojistný trh; pojištěnost; asociace pojišťoven; analýza pojistných trhů; komparace pojistných trhů; podíl životního pojištění; předepsané pojistné

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2019
Datum podání práce:
25. 1. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70485_blat06.pdf [984,65 kB]
Oponentura:
65272_xsill06.pdf [179,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
70485_duchack.pdf [515,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70485/podrobnosti