Účetní budoucnosti v kontextu digitalizace a automatizace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účetní budoucnosti v kontextu digitalizace a automatizace
Autor práce:
Toťová, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Molín, Jan
Osoba oponující práci:
Králíček, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis summarizes the view of accountants in the light of digitalization, automation and robotization, respectively how the position of accountants is changing on the labor market due to the development of modern technologies. The public opinion can be found there as well as opinion of related professions and representatives of the state on the position of accountants and their possible anchoring in legislation. The thesis draws attention to the potential opportunities and threats of modern technologies and the level of digital literacy in the Czech Republic. Furthermore, the thesis focuses on the skills and qualifications of accountants, which are necessary for performance of this profession, as well as organizations that cover accounting profession in the Czech Republic.
Klíčová slova:
digitalization; accountant; automatization; technology; future accountant; certification

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 8. 2019
Datum podání práce:
26. 1. 2020
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70322_xtotl04.pdf [1,83 MB]
Oponentura:
65237_kralicek.pdf [227,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
70322_molj01.pdf [349,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70322/podrobnosti