Fundamentální a technická analýza akcie ČEZ

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fundamentální a technická analýza akcie ČEZ
Autor práce:
Táborský, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Plíva, Rostislav
Osoba oponující práci:
Juhászová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma „Fundamentální a technická analýza akcie ČEZ“ podává současný pohled na tržní cenu sledované akcie. V první části práce jsou představeny nástroje fundamentální a technické analýzy. Ve druhé části práce jsou tyto nástroje aplikovány na akcii ČEZ za účelem vytvoření investičního doporučení.
Klíčová slova:
vnitřní hodnota; technická analýza; ČEZ; akcie; fundamentální analýza; tržní kurz

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 11. 2017
Datum podání práce:
26. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63775_xtabj00.pdf [3,11 MB]
Oponentura:
65297_xjuhj00.pdf [296,05 kB]
Hodnocení vedoucího:
63775_xplir02.pdf [296,90 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63775/podrobnosti