Investování prostředků technických rezerv na českém pojistném trhu

Název práce: Investování prostředků technických rezerv na českém pojistném trhu
Autor(ka) práce: Svoboda, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Pýcha, Mikuláš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem a zaměřením bakalářské práce „Investování prostředků technických rezerv na českém pojistném trhu“ je analýza a následná komparace investiční činnosti komerčních pojišťoven podnikajících na území České republiky. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a empirické. Teoretická část se zaobírá problematikou technických rezerv, jejich členěním, tvorbě a následnému finančnímu umístění. Empirická část je věnována rozboru vybraných komerčních pojišťoven na českém pojistném trhu z hlediska finančního umisťování prostředků technických rezerv a následnému porovnání investičních aktivit a strategií těchto pojišťoven.
Klíčová slova: Investování; Komerční pojišťovna; Riziko; Technické rezervy; Investiční činnost; Pojišťovnictví; Pojišťovna; Investice; Diverzifikace; Finanční umístění; Zdanění; Pojistné
Název práce: Investing of Technical Provisions on the Czech Insurance Market
Autor(ka) práce: Svoboda, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Pýcha, Mikuláš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis „Investing of Technical Provisions on the Czech Insurance Market“ is the analysis and comparation of the investment activities of the commercial insurance companies in the Czech republic. The bachelor thesis is divided into two parts – the theoretical part and the empirical part. The theoretical part deal with explanation of the term technical provisions and their division and creation and further it explains how investing of these resources works. The empirical part is the main part and it analyzes and compares the investing strategies of the selected commercial insurance companies on the Czech insurance market.
Klíčová slova: Diverzification; Investment; Taxation; Insurance premium; Investing; Insurance; Risk; Financial placement; Technical provisions; Insurance company; Commercial insurance company; Investing activity

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2017
Datum podání práce: 26. 1. 2020
Datum obhajoby: 11. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63556/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: