Investování prostředků technických rezerv na českém pojistném trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Investování prostředků technických rezerv na českém pojistném trhu
Autor práce:
Svoboda, Martin
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci:
Pýcha, Mikuláš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis „Investing of Technical Provisions on the Czech Insurance Market“ is the analysis and comparation of the investment activities of the commercial insurance companies in the Czech republic. The bachelor thesis is divided into two parts – the theoretical part and the empirical part. The theoretical part deal with explanation of the term technical provisions and their division and creation and further it explains how investing of these resources works. The empirical part is the main part and it analyzes and compares the investing strategies of the selected commercial insurance companies on the Czech insurance market.
Klíčová slova:
Diverzification; Investment; Taxation; Insurance premium; Investing; Insurance; Risk; Financial placement; Technical provisions; Insurance company; Commercial insurance company; Investing activity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2017
Datum podání práce:
26. 1. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63556_svom06.pdf [562,92 kB]
Oponentura:
62135_xpycm01.pdf [197,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
63556_duchack.pdf [512,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63556/podrobnosti