Fundamentální analýza akcie Amazon.com, Inc

Název práce: Fundamentální analýza akcie Amazon.com, Inc
Autor(ka) práce: Kuvshinov, Daniil
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Juhászová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována fundamentální analýze akciového titulu známé společnosti Amazon.com Inc. Proces analýzy je rozdělen do tří úrovní. První úroveň je globální fundamentální analýza, jež zkoumá dopad hlavních makroekonomických ukazatelů na pohyb akciového kurzu. Druhou úrovní je analýza odvětví, ve kterém analyzovaná společnost působí. Poslední část je věnována firemní analýze a výpočtu vnitřní hodnoty akcií Amazon.com Inc. Výsledkem práce je investiční doporučení na základě provedené analýzy.
Klíčová slova: Beta koeficient; Životní cyklus odvětví; Tržní struktura odvětví; Reálný výstup ekonomiky; Úrokové sazby; Inflace; Fundamentální analýza; Ziskové modely; Model Free Cash Flow to Equity
Název práce: Fundamental analysis of the Amazon.com.inc. stock
Autor(ka) práce: Kuvshinov, Daniil
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Juhászová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with a fundamental analysis of the well-known Amazon.com.inc. stock. The analysing process is divided into three levels. The first one is a global fundamental analysis which surveys the impact of the main macroeconomic indicators on the stock market course movement. The second level is an analysis of the field in which the analysed company operates. The last part deals with a company analysis and a calculation of the value of Amazon.com.inc. Stock. The result of the thesis is an investment recommendation based on the implemented analysis.
Klíčová slova: Market structure of the branch; Profitable models; Beta coefficient; GDP; Interest rates; Inflation; Model Free Cash Flow to Equity; Industry life cycle; Fundamental analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2019
Datum podání práce: 27. 1. 2020
Datum obhajoby: 11. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69867/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: