Duration a konvexita u portfolia dluhopisů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Autor práce:
Šindel, Adam
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Juhászová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis aims to specify all the necessities regarding bond investments, especially to highlight each individual risk connected with specific bond types and formulation of bond price sensitivity to the changes of yield curve levels known as duration and convexity. These measures can be applied during bond portfolio creation process so that immune portfolio regarding yield change sensitivity can be created. The thesis also tries to define all the essential characteristics that bond portfolio investors face when deciding about bond portfolio structure and the duration of the investment horizon. The thesis consists of two levels. Theoretical part aims to define all the essentials that bonds carry and risks that bond portfolio investors face, the types of bond portfolio yield measures, duration and convexity terms which are derived from Taylor series and represent approximative measures used for bond price changes estimation when changes of the yield curve occur and can be also used during bond portfolio immunization process. Theoretical concept of immunization is then put into the practice when real-world historical data accessible from Bloomberg database together with help of MS Excel software are used in order to create immunized bond portfolio immune from the changes of the yield curve.
Klíčová slova:
bond; risk; bond portfolio; duration; convexity; yield; yield curve; YTM; Taylor series; immunization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 3. 2019
Datum podání práce:
27. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69344_xsina06.pdf [1,51 MB]
Oponentura:
65296_xjuhj00.pdf [294,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
69344_radova.pdf [525,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69344/podrobnosti