Současný trend v oblasti korporátního pojištění

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Současný trend v oblasti korporátního pojištění
Autor práce:
Tisová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Daňhel, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Štok, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Diploma Thesis is dedicated to the development of the Czech Insurance Market in the past thirty years and determine the interconnection and rules among its participants from the theoretical and practical point of view. It results in specification of corporate insurance and its particularity taking into account the importance and indispensability of |Insurance Intermediaries – Brokers which proves three mentioned insurance programmes placed by one of them.
Klíčová slova:
Client; Insurance Market; Insurance Intermediary; Insurance Company; Broker

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 2. 2019
Datum podání práce:
27. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68544_xtajp02.pdf [1,45 MB]
Oponentura:
64615_xstoj04.pdf [240,65 kB]
Hodnocení vedoucího:
68544_danhel.pdf [190,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68544/podrobnosti