Analysis of bubble presence in cryptocurrency market

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of bubble presence in cryptocurrency market
Překlad názvu:
Analýza přítomnosti bublin na trhu kryptoměn.
Autor práce:
Rebrova, Yulia
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Witzany, Jiří
Osoba oponující práci:
Budská, Petra
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou kryptoměnových trhů mezi lety 2016 a 2019 a jejím cílem je potvrzení výskytu bublin na těchto trzích. Nejprve jsou provedeny SADF a GSADF testy, které jsou doporučovány k detekci výskytu finančních bublin a k indikaci počátečního a konečného data prostřednictvím definované metody date-stamping. Na základě zmíněných testů na dvanácti hlavních kryptoměnách (podle tržní kapitalizace) se dá shrnout, že se bubliny vyskytly a praskly na přelomu roku 2017 a 2018; zároveň u některých kryptoměn se bubliny začaly objevovat v roce 2019. Následně je aplikován Log-Periodic Power Law model, který by měl být schopen zachytit konec bubliny ex-post a ex-ante společně s vývojem ceny. Ve výsledku byl „Log-Periodic Power Law“ model schopen s velkou přesností zachytit čas prasknutí bublin různých kryptoměn ke konci roku 2017 a začátku roku 2018. Dá se konstatovat, že trh kryptoměn prošel cenovou exuberancí, která vyústila v prasknutí bubliny.Pro bubliny, které začaly v roce 2019, predikce s expanding rolling window byly schopny napodobit vývoj ceny lépe než predikce jen pouze pro jedno období. Kritické časy prasknutí bublin byly opět určeny zcela přesně, avšak horizont predikce byl krátký. Celkově tento koncept zachycuje rychlost cenové akcelerace a log-periodickou oscilace, které se liší pro jednotlivé kryptoměny. Znamená to, že cenový vývoj kryptoměn má různé vzorce v průběhu období výskytu bublin a cenové chování se tudíž nedá jednoduše zobecňovat. Nicméně výsledky kalibrace log-periodic power law model ukazují slibný způsob odhadu cenového vývoje na trzích kryptoměn, které jsou historicky známe vysokou volatilitou.
Klíčová slova:
SADF test; GSADF test; kritické body; LPPL model; bublina; log-periodická oscilace; trh krytoměn

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 11. 2018
Datum podání práce:
27. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67722_xreby00.pdf [2,63 MB]
Veřejná příloha:
19789_xreby00.unknown [124,37 kB]
Oponentura:
62058_budp03.pdf [164,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
67722_witzanyj.pdf [500,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67722/podrobnosti