Comparison of warrant pricing models

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Comparison of warrant pricing models
Autor práce:
Karpišová, Iveta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Witzany, Jiří
Osoba oponující práci:
Kravtsov, Oleg
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The theme of this master’s thesis is warrant pricing methods. Four models will be presented, the benchmark Black-Scholes model originally developed for option pricing, the diluted version, the Galai-Schneller model and the Ukhov model implementing the firm volatility. Fourteen warrants quoted on the Hong Kong Stock Exchange are priced in the practical part. Appropriate risk-free rate and volatility measures are discussed. In the empirical part of the work results of the pricing models are presented. Author used three volatility estimation methods, the standard equal weighted, GARCH and implied volatility. The best results were given by the combination of the Galai-Schneller model and the implied volatility. The Black-Scholes model intended for option valuation performed the worst.
Klíčová slova:
warrant; Black; Scholes; Schneller; Ukhov; GARCH; Galai; implied volatility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 4. 2019
Datum podání práce:
28. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69418_kari00.pdf [1,13 MB]
Oponentura:
65054_krao02.pdf [450,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
69418_witzanyj.pdf [495,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69418/podrobnosti