Comparison of warrant pricing models

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Comparison of warrant pricing models
Překlad názvu:
Porovnanie modelov pre oceňovanie warrantov
Autor práce:
Karpišová, Iveta
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Witzany, Jiří
Osoba oponující práci:
Kravtsov, Oleg
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Témou diplomovej práce je oceňovanie warrantov. Budú predstavené štyri modely, základný Black-Scholes model pôvodne určený pre oceňovanie opcií, jeho alternatíva upravená o mieru rozdelenia, Galai-Schneller model a Ukhov model implementujúci volatilitu firmy. V praktickej časti bude ocenených štrnásť warrantov kótovaných na Hong Kong burze. Podnetom diskusie bude vhodný výber risk-free sadzby a metódy odhadu volatility. V praktickej časti práce sú prezentované výsledky ocenenia, pričom autorka uvádza 3 možnosti odhadu volatility, štandardnú metódu rovnakých váh, GARCH model a implikovanú volatilitu an základe tržných dát. Najlepšie výsledky mal Galai-Schneller model v kombinácii s implikovanou volatilitou. Black Scholes model určený pre oceňovavnie opcií mal výsledky najhoršie.
Klíčová slova:
Black; warrant; Scholes; GARCH; implied volatility; Galai; Schneller; Ukhov

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 4. 2019
Datum podání práce:
28. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69418_kari00.pdf [1,13 MB]
Oponentura:
65054_krao02.pdf [450,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
69418_witzanyj.pdf [495,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69418/podrobnosti