Regulace hypotečního trhu v České republice ze strany ČNB

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Regulace hypotečního trhu v České republice ze strany ČNB
Autor práce:
Pavlíčková, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Diviš, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the regulation of the mortgage market in the Czech Republic by the Czech National Bank. The main aim of the thesis is to give a comprehensive view of the CNB's recommendations and to analyze their impact on the mortgage and real estate market. In the theoretical part is first defined mortgage loan, anchoring in legislation and its basic parameters. The second chapter defines bank risks and banking regulation in general, systemic risk and macroprudential policy. The third chapter deals with the CNB, its history and role. The analytical part begins with the fourth chapter analyzing the development of the real estate and mortgage market until 2015. The last chapter analyzes the concrete steps of the CNB's macroprudential policy and its impact on the mortgage market in the years 2016 to 2019.
Klíčová slova:
macroprudential policy; mortgage market; mortgage loan; regulation; Czech National Bank

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 7. 2018
Datum podání práce:
28. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66660_xpavi12.pdf [1,84 MB]
Oponentura:
65294_divm04.pdf [162,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
66660_radova.pdf [527,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66660/podrobnosti