Regulace hypotečního trhu v České republice ze strany ČNB

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Regulace hypotečního trhu v České republice ze strany ČNB
Autor práce:
Pavlíčková, Ivana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Diviš, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá regulací hypotečního trhu v České republice prováděnou Českou národní bankou. Hlavním cílem práce je podat ucelený pohled na vydaná doporučení ČNB a analyzovat jejich dopad na hypoteční a nemovitostní trh. V teoretické části je nejprve definován hypoteční úvěr, ukotvení v legislativě a jeho základní parametry. V druhé kapitole jsou definována obecně bankovní rizika a bankovní regulace a dále již podrobněji systémové riziko a s ním spojena makroobezřetnostní politika. Třetí kapitola se věnuje ČNB, její historii a úloze. Navazuje čtvrtá kapitola, kterou začíná praktická část, analyzující vývoj na nemovitostním a hypotečním trhu do roku 2015. Poslední kapitola rozebírá konkrétní kroky makroobezřetnostní politiky ČNB a její dopad na hypoteční trh v letech 2016 až 2019.
Klíčová slova:
hypoteční úvěr; regulace; Česká národní banka; hypoteční trh; makroobezřetnostní politika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 7. 2018
Datum podání práce:
28. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66660_xpavi12.pdf [1,84 MB]
Oponentura:
65294_divm04.pdf [162,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
66660_radova.pdf [527,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66660/podrobnosti