Návrh uplatnění Lean principů v IT útvaru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návrh uplatnění Lean principů v IT útvaru
Autor práce:
Jirků, Petr
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Martínez, Felipe
Osoba oponující práci:
Nový, Ivan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to propose an improvement of selected processes in the Centre for informatics at the Faculty of Business Administration. In the first part, the theoretical terms from Lean management area are explained as well as a literature review in the area of application Lean principles in IT industry and the higher education institutions is presented. The application part of the thesis is performed by DMAIC methodology on the projects selected based on the prioritization matrix. These detailed analyzed projects include the improvement of the creation process of nameplates for doors, reducing the error rate of settled requests and improving a system of admitting students to the PC lab. Based on the results the Centre for informatics could decrease the error rate by up to 70%, save up to 30 man-hours a year and to improve the conditions of employee’s work.
Klíčová slova:
Lean IT; IT department; improvement; DMAIC ; Lean Management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2019
Datum podání práce:
4. 2. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Hodnocení vedoucího:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.