Strategická a finanční analýza firmy H+S BUSSI, s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategická a finanční analýza firmy H+S BUSSI, s.r.o.
Autor práce:
Schmiegerová, Jitka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Staňková, Anna
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis solves the problems of financial and strategic analysis, which was applied to the bus company H+S Bussi s.r.o. The thesis is divided into two halves, methodical and practical. In the first half is theoretically described financial and strategic analysis and its methods. The company H+S Bussi is introduced in the second half of the thesis, followed by the application of theoretical knowledge to the selected company and at the same time is introduced competitor Gumdrop s.r.o., which is used to compare achieved results.
Klíčová slova:
strategic analysis; H+S Bussi s.r.o.; horizontal and vertical analysis; financial analysis; complex models; financial ratios; analysis of external and internal environment; SWOT analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2019
Datum podání práce:
9. 2. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.