Analysis of Client and Product Base: Specifics of Retail Transaction Data

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of Client and Product Base: Specifics of Retail Transaction Data
Překlad názvu:
Analýza klientské a produktové báze: Specifika maloobchodních transakčních dat
Autor práce:
Sokol, Ondřej
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Černý, Michal
Osoba oponující práci:
Kukal, Jaromír ; Šůcha, Přemysl
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Každá transakce v maloobchodě musí být zaznamenána, což pro obchodní řetězce znamená tisíce až miliony řádků transakčních dat každý den. Automatické zpracování těchto dat je zásadní pro konkurenceschopnost firmy, a tak roste důležitost jejich efektivního zpracování pomocí tzv. data driven metod, při nichž se minimalizuje osobní přístup analytika ve prospěch maximální automatizace.Metody vycházejí z~předpokladu, že je k dispozici velké množství dat popisujících nákup konkrétního produktu spolu s doplňujícími informacemi, jako je uspořádání do košů, propojení s konkrétním klientem a jeho vlastnostmi či místo a čas provedení nákupu. Na základě těchto informací jsou navrženy metody pro (1) rozdělení produktů do skupin vzájemných substitutů, (2) segmentaci zákazníků na základě obvyklého důvodu nákupu a (3) odhad počtu unikátních zákazníků maloobchodního řetězce. Metody jsou formulovány jako optimalizační úlohy a jejich vlastnosti jsou ověřeny pomocí simulačních studií, případně jsou porovnány s alternativními přístupy. Všechny metody jsou aplikovány na reálná data z českého maloobchodního řetězce. Výsledky ukazují, že prezentované metody jsou lepší nebo alespoň konkurenceschopné v porovnání se standardně používanými metodami, přičemž jejich hlavní výhodou je vysoká míra automatizace, a tím i~efektivita. Metody jsou robustní a navíc umožňují získat dodatečné nové informace, které ostatními metodami získat nelze.
Klíčová slova:
shluková analýza; maloobchodní analýza dat; nákupní chování zákazníků

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra ekonometrie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 1. 2017
Datum podání práce:
18. 2. 2020
Datum obhajoby:
14.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72234_xsoko00.pdf [1000,94 kB]
Oponentura:
65420_Kukal.pdf [334,69 kB]
Oponentura:
65482_Šůcha.pdf [683,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
72234_cernym.pdf [229,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72234/podrobnosti