Nastavení a uživatelská podpora úloh finančního řízení v systému SAP

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nastavení a uživatelská podpora úloh finančního řízení v systému SAP
Autor práce:
Blažek, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Muška, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Nastavení a uživatelská podpora úloh finančního řízení v systému SAP je zaměřena na podání komplexního pohledu na řešení jednotlivých úloh finančního řízení podniku v modulech pro finanční řízení a controlling v systému SAP. Práce se dále zaměřuje na důležitosti analýzy, která předchází každé činnosti, se kterými se analytik při nastavení jednotlivých úloh, setkává.Hlavním cílem práce je analyzovat problematiku finančního řízení firmy z pohledu důležitosti jednotlivých úloh a nastavit systém tak, aby splňoval identifikované požadavky na finanční řízení firmy. Hlavní cíl práce se skládá z dílčích cílů, které je nutné splnit. Prvním z dílčích cílů je provést kvalitní analýzu úloh finančního řízení firmy. Vstupním předpokladem analýzy budou analytické otázky, které budou zodpovězeny pomocí customizace a praktických zkušeností autora z mnoha analytických činností. Dalším dílčím cílem práce je přiblížení činností byznys analytika, který kromě customizace provádí další řadu činností.Závěrem práce je komplexní přehled řešení jednotlivých úloh finančního řízení za pomoci customizace v SAP ERP.
Klíčová slova:
analýza; finanční modul; controllingový modul; byznys analytik; ERP; finanční řízení firmy; SAP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 9. 2019
Datum podání práce:
25. 3. 2020
Datum obhajoby:
02.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70854_blam05.pdf [1,72 MB]
Oponentura:
65428_Muška.pdf [63,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
70854_pour.pdf [63,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70854/podrobnosti