Finanční analýza společnosti AF-Cityplan spol. s r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza společnosti AF-Cityplan spol. s r.o.
Autor práce:
Bilousov, Roman
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Rýdlová, Barbora
Osoba oponující práci:
Novák, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to show economic evolution of the development and engineering company AF-CITYPLAN s. r. o. from year 2013 until 2018, carring out a finance analysis, find out the reason of incurred financial position and evaluate general economic activities. The analysis was elaborated on public accessible information. The thesis is divided in two parts. The first part is methodical and describes essential processes, methods and financial ratios. The second part is practical with application of methods and processes used in financial analysis. The thesis ends with short and brief conclusion, with evaluation of the general financial position including personal annotation with recommendation how to stabilize and improve the financial situation.
Klíčová slova:
Acticity ratios; Financial analysis; Financial rations; Profitability ratios; Liquidity ratios; SWOT analysis; Leverage ratios

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 10. 2018
Datum podání práce:
27. 3. 2020
Datum obhajoby:
01.04.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68311_bilr00.pdf [1,53 MB]
Oponentura:
61045_xnovm148.pdf [137,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
68311_jetmarb.pdf [367,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68311/podrobnosti