Finanční analýza firmy A. W., spol. s r. o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza firmy A. W., spol. s r. o.
Autor práce:
Nguyen, Phuong Thao
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Dufková, Eva
Osoba oponující práci:
Marek, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjištění finančního zdraví společnosti A. W., spol. s r. o. pomocí finanční analýzy za období 2014–2018 a porovnání jak s konkurenčními společnostmi, tak i s odvětvím CZ-NACE 10.5. Práce je kombinací metodické a praktické části. V metodické části jsou popsány jednotlivé ukazatele. V této části je také vysvětlena terminologie a popsány jednotlivé postupy a vzorce. V praktické části jsou aplikovány vybrané ukazatele a pomocí interpretace výsledných hodnot jsou srovnány s hodnotami vybraných konkurenčních společností a s odvětvím.
Klíčová slova:
A. W., spol. s r. o.; horizontální a vertikální analýza; finanční analýza; poměrové ukazatele; IN05

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 9. 2019
Datum podání práce:
1. 4. 2020
Datum obhajoby:
01.04.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70519_ngup10.pdf [661,05 kB]
Oponentura:
65437_pema.pdf [103,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
70519_dufkova.pdf [177,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70519/podrobnosti