Value Chains and Competitiveness in Europe: A Comparative Case study of the Czech Republic and Switzerland

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Value Chains and Competitiveness in Europe: A Comparative Case study of the Czech Republic and Switzerland
Překlad názvu:
Hodnotové řetězce a konkurenceschopnost: srovnávací případová studie České republiky a Švýcarska
Autor práce:
Thakur-Weigold, Sarbani Bublu
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Hnát, Pavel
Osoba oponující práci:
Jiránková, Martina; Fojtíková, Lenka
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této disertační práce je překlenout mezery ve studiu globalizace shrnutím přístupu ke globálním hodnotovým řetězcům napříč ekonomií, geografií, sociologií, mezinárodním obchodem a operačním řízením. Práce se jasně profiluje v rámci studí Evropské ekonomické integrace, které se literatura v oblasti globálních řetězců dosud dostatečně nevěnovala. K odhalení možností ohledně tvorby přidané hodnoty a souvisejících politik práce srovnává dvě zásadně odlišné a přesto srovnatelné země hluboce integrované v hodnotových řetězcích: Českou republiku a Švýcarsko. Stanovuje si při tom dva cíle: Jak země a firmy soupeří v globálním prostředí? a 2. Jaké strategie mohou změnit tvar smile křivky země a odvětví k lepšímu?
Klíčová slova:
Globální hodnotové řetězce; Evropská integrace; Globalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská studia
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2015
Datum podání práce:
6. 4. 2020
Datum obhajoby:
19.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54248_thas00.pdf [3,15 MB]
Oponentura:
65937_jirankov.pdf [382,60 kB]
Oponentura:
65938_Fojtíková.pdf [260,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54248/podrobnosti