Komunikační strategie Fakulty mezinárodních vztahů na Instagramu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komunikační strategie Fakulty mezinárodních vztahů na Instagramu
Autor práce:
Hronová, Eliška
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Sadílek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Lipavská, Markéta
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analýza komunikační strategie Fakulty mezinárodních vztahů, Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na Instagram a srovnání komunikační strategie FMV s vybranými českými a zahraničními instagramovými účty. Součástí práce jsou návrhy ke zlepšení komunikace na instagramovém účtu FMV a vyhodnocení dotazníku spokojenosti s Instagramem FMV.V teoretické části se práce zabývá pojmy jako je marketingový mix, komunikační mix, internetový marketing a komunikace na internetu. Dále je v teoretické části prezentována komunikační strategie vybraných českých univerzit, jsou tam popsané vybrané sociální sítě, především sociální sít Instagram a jeho hlavní funkce. V praktické části je popsána komunikační strategie Fakulty mezinárodních vztahů a Studentský PR tým FMV, který se o komunikaci na FMV stará. V praktické části je dále provedena komparace komunikační strategie FMV na Instagramu a komunikace vybraných českých a zahraničních univerzit.
Klíčová slova:
Komunikační strategie; Sociální sítě; Instagram; Marketing; Fakulta mezinárodních vztahů; FMV

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 5. 2019
Datum podání práce:
15. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69864_hroe03.pdf [3,25 MB]
Oponentura:
65936_xlipm00.pdf [62,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
69864_sadt00.pdf [63,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69864/podrobnosti