Transformace firmy se zaměřením na manažerské a firemní procesy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace firmy se zaměřením na manažerské a firemní procesy
Autor práce:
Jirásková, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Company transfer preparation and market entry preparation in branch SAP advisory services and management of Enterprise Resource Planning procedures.
Klíčová slova:
SAP; Advisory; Consultancy; Procedures; Flows; Marketing; Accountancy; Management; Establishment; Business; Company; Enterprise; Planning; ERP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2019
Datum podání práce:
19. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70780_jirm09.pdf [979,32 kB]
Oponentura:
66371_odehnalj.pdf [60,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
70780_filipvla.pdf [60,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70780/podrobnosti