Transformace firmy se zaměřením na manažerské a firemní procesy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace firmy se zaměřením na manažerské a firemní procesy
Autor práce:
Jirásková, Michaela
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Filipová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Příprava převodu společnosti a příprava vstupu na trh v oblasti SAP poradenských služeb a řízení procesů zdrojů podnikového plánování.
Klíčová slova:
Podnik; Plánování; Procesy; Konzultace; Založení; Firma; Účetnictví; Management; Toky; Poradenství; ERP; Řízení; SAP; Marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 9. 2019
Datum podání práce:
19. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70780_jirm09.pdf [979,32 kB]
Oponentura:
66371_odehnalj.pdf [60,49 kB]
Hodnocení vedoucího:
70780_filipvla.pdf [60,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70780/podrobnosti