Digitex futures

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Digitex futures
Autor práce:
Pták, Radim
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Jedlinský, Jakub
Osoba oponující práci:
Valík, Lubomír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Digitex futures burza je start-up společnost, která slibuje vytvoření futures burzy, která nemusí účtovat obchodní poplatky, aby získala prostředky na pokrytí provozních nákladů.Cílem práce je vysvětlit mechanismy získávání finančních prostředků prostřednictvím tokenu zvaného DGTX a přijít s nápady, jak v budoucnu zvýšit celkovou hodnotu tokenu.
Klíčová slova:
Digitex; futures; burza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2019
Datum podání práce:
25. 6. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.