Ekonomika včelařského provozu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomika včelařského provozu
Autor práce:
Texl, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Matysová, Kamila
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this work is to analyze the beekeeping farm with the size of 500 colonies with regard to expected profit after 5 years. The work brings a comprehensive view of the issue of building beekeeping farm. It elaborates a business plan, which is gradually realized within 5 years. It describes the regularities of the gradual expansion of farm to the target state. The aim is also to propose a possible diversification of beekeeping products, which is primarily focused on honey production, but the other sources need to be taken into account of the risk assessment income. The work describes and analyzes the critical points that the business plan brings and describes the laws, that are typical or unique to beekeeping.
Klíčová slova:
SWOT; Honey trade; Beekeeping farm; Beekeeping; Financial plan; Production plan; bussiness plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2018
Datum podání práce:
22. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67089_texp00.pdf [910,06 kB]
Oponentura:
65826_odehnalj.pdf [62,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
67089_xmatk10.pdf [62,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67089/podrobnosti