Ekonomika včelařského provozu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonomika včelařského provozu
Autor práce:
Texl, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Matysová, Kamila
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zpracovat analýzu včelařského provozu o velikosti 500 včelstev s ohledem na očekávaný zisk po 5 letech. Práce přináší komplexní pohled na problematiku vybudování včelařského provozu. Zpracovává podnikatelský záměr, který je postupně realizovaný během 5 let. Popisuje zákonitosti postupného rozšiřování včelařského provozu do cílového stavu. Cílem je i návrh případné diverzifikace produktů včelařské činnosti, která je primárně zaměřena na produkci medu, ale v rámci vyhodnocení rizik je nutné počítat s dalšími zdroji příjmů. Práce popíše a zanalyzuje kritické body, které podnikatelský plán přináší a popíše zákonitosti, které jsou pro obor včelařství typické nebo jedinečné.
Klíčová slova:
Výrobní plán; SWOT; Trh s medem; Podnikatelský plán; Finanční plán; Včelařství; Včelařský provoz

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2018
Datum podání práce:
22. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67089_texp00.pdf [910,06 kB]
Oponentura:
65826_odehnalj.pdf [62,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
67089_xmatk10.pdf [62,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67089/podrobnosti