Nákupní kanály vietnamských obchodníků

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nákupní kanály vietnamských obchodníků
Autor práce:
Ha, Tuan Anh
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Sadílek, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá nákupními kanály vietnamských obchodníků. V dnešní době lze nalézt vietnamské "večerky" skoro všude na území České republiky, a proto je vhodné zjistit více o původu prodávaného zboží v těchto obchodech.Autor si vybral toto téma, protože by rád dokázal, že prodávané zboží ve vietnamských obchodech má dobrou kvalitu a také chtěl zjistit jakým způsobem tito obchodníci nakupují své zboží. Hlavní zkoumanou oblastí si vybral autor Liberecký kraj.Pro svůj výzkum použil metody pozorování a analýzy.Teoretická část práce se věnuje informacím o maloobchodě a její vlivy na ekonomiku. Dále o vietnamském podnikání a to jak z hlediska historie tak současnosti.Praktická část je rozdělena do dvou menších sekcí. V první sekci analyzuje autor jednu prodejnu v Libereckém kraji, za účelem sestavení vzoru vietnamského obchodu pro pozdější dotazování. V druhé sekci jsou shrnuty výsledky rozhovorů s vietnamskými majiteli obchodů.Na konci své práce autor porovnal své výsledky a došel k závěru, že vietnamští obchodníci v Libereckém kraji řídí a zásobují své obchody velice podobnými způsoby. Tato práce se zkoumá pouze malou část vietnamského podnikání a pro pochopení celého tématu je třeba více informací.
Klíčová slova:
velkoobchod; maloobchod; Vietnam; prodávající; dodavatel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70626_hatu00.pdf [1,66 MB]
Veřejná příloha:
20079_hatu00.pdf [114,31 kB]
Oponentura:
65731_sadt00.pdf [62,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
70626_cimler.pdf [60,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70626/podrobnosti