Komunikační strategie firmy Nike v segmentu obuvi

Název práce: Communication Strategy of Nike in the Footwear Segment
Autor(ka) práce: Dome, Julien
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Nike is the biggest manufacturer of sporting goods in the world. With it’s success over the years, Nike has expanded its product portfolio and moved towards the lifestyle sector as well. Nike has had to adapt its communication strategies to target the right audience with the right communication tools and activities with the digital revolution. The aim of my thesis is to evaluate the effectiveness of three chosen communication strategies used by Nike that have to deal with with opinion leaders, social network marketing and sponsorship.
Klíčová slova: Social network; Sponsorship; Strategies and tools; Communication; Opinion leader
Název práce: Komunikační strategie firmy Nike v segmentu obuvi
Autor(ka) práce: Dome, Julien
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Firma NIKE je nevětším výrobcem sportovního zboží na světě. Vedle tradičních sportovních potřeb a sportovního oblečení se v posledních letech rozšířilo její produktové portfolio i o lifestyle komfort produkty. Vzhledem k obrovskému růstu v tomto sektoru musela firma Nike přijít s celou řadou nových komunikačních strategií aby udržela krok s konkurencí, která se rovněž zaměřuje na cílovou skupinu mladších zákazníků-teenagerů. Cílem mé práce bylo zmapovat tyto komunikační strategie, např. využití sociálních sítí nebo tzv. Influencerů při propagaci výrobků výše uvedených módních směrů, sponsoring a socialní media. Rovněž jsem se zaměřil na samotné reklamní a propagační strategie firmy NIKE a na srovnání těchto moderních komunikačních strategií s tradičním přístupem k reklamě a propagaci výrobků a jejich efektivity.
Klíčová slova: komunikace; nástroje a činnosti; sponsoring; influencery; sociální síte

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2019
Datum podání práce: 1. 7. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70534/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: