Venkovský cestovní ruch ve zvoleném regionu

Název práce: Venkovský cestovní ruch ve zvoleném regionu
Autor(ka) práce: Hejduková, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat nabídku a potenciál rozvoje venkovského cestovního ruchu v Ústeckém kraji. V rámci této práce byly vybrány 3 formy: agroturistika, ekoturistika a lovecký cestovní ruch. Teoretická část této práce se zabývá definicí venkovského cestovního ruchu a jejích forem společně s pojmem venkov, na kterém se venkovský cestovní ruch zakládá. Druhá praktická část práce se zabývá analýzou nabídky a částečně poptávky jednotlivých forem. Závěrem je provedena SWOT analýza všech 3 forem. Výsledky hodnotí Ústecký kraj jako vhodné území pro rozvoj venkovského cestovního ruchu s výjimkou loveckého cestovního ruchu. Na základě získaných údajů bylo možné předložit doporučení týkající se především lovecké turistiky a agroturistiky.
Klíčová slova: Venkovský cestovní ruch; Ekoturistika; Lovecký cestovní ruch; Ústecký kraj; Venkov; Agroturistika
Název práce: Rural tourism in the selected region
Autor(ka) práce: Hejduková, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to analyse the offer and potential for development of rural tourism in the Usti region. Three forms of rural tourism were selected for this thesis: agrotourism, ecotourism and hunting tourism. The first (theoretical) part the thesis deals with definition of rural tourism together with the selected forms and recognition of the word countryside on which rural tourism is based. In the second (practical) part the analysis of the supply and partially demand of individual forms is analysed. In conclusion, SWOT analysis of all 3 forms is conducted. The results show that Usti region is suitable for the occurrence of rural tourism except for hunting tourism. Based on the data obtained, it was possible to present recommendations that related primarily to hunting tourism and agrotourism.
Klíčová slova: Rural tourism; Agrotourism; Ecotourism; Hunting tourism; Usti region; Rural areas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 5. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70457/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: