Od Margaret Thatcherové k Johnu Majorovi - proměna britského postoje k evropské integraci

Název práce: Od Margaret Thatcherové k Johnu Majorovi - proměna britského postoje k evropské integraci
Autor(ka) práce: Kopecká, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá evropskou politikou Margaret Thatcherové a Johna Majora. Cílem práce je porovnat postoje těchto dvou politiků ve vztahu k Evropskému společenství, potažmo Evropské unii. První kapitola vysvětluje hlavní paradigmata evropského integračního procesu. Následně je blíže popsána britská představa směřování evropské integrace. Druhá kapitola se zabývá dějinami evropské integrace od druhé světové války do roku 1975. V jádru práce je analyzována evropská politika Margaret Thatcherové. Speciální pozornost je věnována britskému rabatu a projevu v Bruggách. Čtvrtá kapitola se zabývá evropskou politikou Johna Majora, především pak jeho postojem k Maastrichtské smlouvě a ERM. Poslední kapitola obsahuje komparaci politiky Margaret Thatcherové a Johna Majora ve vztahu k evropské integraci.
Klíčová slova: Evropská unie; zahraniční politika; Margaret Thatcherová; John Major; Velká Británie; evropská integrace
Název práce: From Margaret Thatcher to John Major – Transition of the British Attitude Towards European Integration
Autor(ka) práce: Kopecká, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the European policy of Margaret Thatcher and John Major. The aim of the thesis is to compare the attitute of Margaret Thatcher and John Major towards European integration. In the first chapter are explained the main paradigms of European integration and the British vision of the European integration process. The second chapter characterizes the history of European integration from the Second World War until 1975. In the third chapter is analysed the European policy of Margaret Thatcher - especially the British rebate and the Bruges speech. The fourth chapter deals with the European policy of John Major, mainly with his attitude towards the Maastricht Treaty and the ERM. In the last chapter is compared the approach of Margaret Thatcher to the European Community with the John Major´s approach to the European Union.
Klíčová slova: Great Britain; European integration; European Union; foreign policy; Margaret Thatcher; John Major

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 26. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: