Jižní Korea v globálním obchodě a investicích

Název práce: South Korea in Global Trade and Investment
Autor(ka) práce: Gavrilenko, Valeriia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper aims to evaluate the position of South Korea in global trade and investment. It addresses three main questions: What are the current trends of the South Korean macroeconomic environment? What is the position of South Korea in global trade? And, what is the current situation in terms of foreign direct investments and its future trends of development? In order to answer these questions, the paper provides various economic and business facts about South Korea. First, the paper focuses on macroeconomic indices of South Korea, including GDP, inflation, unemployment, budget deficit, and public and external debts in order to analyze the economic environment inside the country. Then the paper provides information about South Korea’s position in global trade, its major import & export partners, and goods and services traded. In addition, the paper provides description and analysis of South Korea’s investment environment, including foreign direct investment inflow & outflow, main investment partners and future trends of development. Moreover, the paper contains information about business opportunities of South Korea and provides recommendations for investors and entrepreneurs based on regional SWOT analysis.
Klíčová slova: Trade; Investment; SWOT; Macroeconomic indicators; Business opportunities; South Korea
Název práce: Jižní Korea v globálním obchodě a investicích
Autor(ka) práce: Gavrilenko, Valeriia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnotit pozici Jižní Koreje v globálním obchodě a investicích a odpovědět na otázky: Jaké jsou současné trendy makroekonomické situace země? Jaká je pozice země v globálním obchodě? Jaká je současná situace v PZI a budoucím vývoji? S cílem odpovědět na dané otázky, je analyzováno množství ekonomických a obchodních údajů. Nejprve se práce zaměřuje na makroekonomické údaje, včetně HDP, inflace, nezaměstnanosti, deficitu státního rozpočtu a na veřejné a zahraniční zadlužení. Poté jsou podány informace o pozici země v globálním obchodě, jejích hlavních dovozních a vývozních partnerech, struktuře obchodu se zbožím a službami. Práce také předkládá popis a analýzu investičního prostředí, včetně přílivu a odlivu PZI, hlavních partnerů a budoucích vývojových trendů. Kromě toho se práce zabývá podnikatelskými příležitostmi a doporučeními pro investory a podnikatele, a to na základě SWOT analýzy.
Klíčová slova: Makroekonomické indikátory; SWOT; Podnikatelské příležitosti; Jižní Korea; Obchod; Investice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 8. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 28. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70275/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: