Klamavá reklama v marketingové praxi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Klamavá reklama v marketingové praxi
Autor práce:
Korotkova, Elizaveta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hejda, Jan
Osoba oponující práci:
Šimůnek, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou klamavé reklamy v marketingové praxi. Teoretická část je rozdělena na dvě části. První část popisuje funkce a roli reklamy v marketingu. Druhá část popisuje pojmy: etika v reklamě, nekalá soutěž a klamavá reklama. Praktická část se zaměřuje na detekci přítomnosti klamavé reklamy na českém trhu a o stanovení důvodů proč obchodníci a reklamní agentury používají klamavé reklamy při své činnosti i přes přísnou právní úpravu a sankce. Formou dotazníkového šetření se zde zjišťuje, co je může od podobného počínání odradit. Závěr práce tvoří zhodnocení výše zmíněného výzkumu. Obsahuje pohled do budoucna, jak se změní postoj marketingových pracovníků ke klamavé reklamě po změnách, které jsem navrhla. Obecně by tato práce neměla mluvit pouze o klamavé reklamě v praxi inzerenta, ale také o tom, jaké změny lépe ochrání práva běžných spotřebitelů.
Klíčová slova:
právní úprava reklamy; nekalá soutěž; klamavá reklama

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 3. 2019
Datum podání práce:
2. 6. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Oponentura:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Hodnocení vedoucího:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.