Porovnání interpretace kulturního dědictví na Zámku Světlá nad Sázavou a zámku Žleby

Název práce: Porovnání interpretace kulturního dědictví na Zámku Světlá nad Sázavou a zámku Žleby
Autor(ka) práce: Čapková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Štemberk, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
ČAPKOVÁ, Lucie: Porovnání interpretace kulturního dědictví na Zámku Světlá nad Sázavou a zámku Žleby. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů; Katedra cestovního ruchu – Vedoucí práce Ing. Liběna Jarolímková Ph.D. Stupeň odborné kvalifikace: inženýr. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, 2020, 82 stran. Cílem diplomové práce je porovnání interpretace kulturního dědictví dvou kulturních památek. Jedná se o Zámek Světlá nad Sázavou, který je v soukromém vlastnictví a o zámek Žleby, který je pod správou Národního památkového ústavu. Práce je dělena na tři hlavní části. První a druhá kapitola vysvětluje teorii kulturního dědictví, kultury a interpretace kulturního dědictví. Čtvrtá a pátá kapitola se zabývají jednotlivě Zámkem Světlá nad Sázavou a zámkem Žleby. Šestá kapitola porovnává obě památky.
Klíčová slova: Interpretace; Zámek; Prohlídka; Kulturní památka; Národní památkový ústav
Název práce: Comparison of Interpretation of cultural heritage at Chateau Světlá nad Sázavou and Žleby Castle
Autor(ka) práce: Čapková, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jarolímková, Liběna
Oponenti práce: Štemberk, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
ČAPKOVÁ, Lucie: Comparison of Interpretation of cultural heritage at Chateau Světlá nad Sázavou and Žleby Castle. University of Economics, Prague. Faculty of International Relations; Department of Tourism - Thesis supervisor Ing. Liběna Jarolímková PhD. Professional qualification: engineer. Faculty of International Relations, 2020, 82 pages.The thesis aim is to compare the interpretation of the cultural heritage of two cultural monuments. These are the privately owned Světlá nad Sázavou Chateau and the Žleby Castle, which is administered by the National Heritage Institute. The thesis is divided into three main parts. The first and second chapters explain the theory of cultural heritage, culture and interpretation of cultural heritage. The fourth and fifth chapters deal with Chateau Světlá nad Sázavou and Žleby Castle individually. The sixth chapter compares both monuments.
Klíčová slova: Interpretation; Chateau/Castel; Cultural Heritage; Tour; National Heritage Institute

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 1. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 27. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68382/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: