Riziko trhu s nemovitostmi v Evropské unii

Název práce: Housing market risk in the European Union
Autor(ka) práce: Stepanyan, Rudolf
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Valík, Lubomír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the current state of the housing market in the European Union. The main aim of this thesis is to find out if countries with lowest housing market corrections during the Great Recession pose the highest risk at the moment. In the first chapter the theory of the real estate cycles and corrections in the housing market during the Great Recession is described. The second chapter deals with the current housing market risk in the EU (Austria, Belgium, Finland, Germany, Sweden) and its potential driver.
Klíčová slova: Housing market risks; Great Recession; European union; European Debt Crisis
Název práce: Riziko trhu s nemovitostmi v Evropské unii
Autor(ka) práce: Stepanyan, Rudolf
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Valík, Lubomír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá současnou situací na trhu s nemovitostmi z pohledu Evropské unie. Hlavním cílem této práce je zjištění, jestli zemí s nejnižší úrovni korekce na trhy s nemovitostmi během Velké Recese, představují nejvyšší riziko v současné době. V první kapitole je popsána teorie růstové fáze cyklu na trhu s realitami a korekce na tomto trhu během Velké Recese. Druhá kapitola se zaměřuje na zvažování současného riziko realitních trhů v EU (Rakousko, Belgie, Finsko, Německo, Švédsko) a jeho potenciální faktory.
Klíčová slova: Evropská dluhová krize; Rizika trhu s nemovitostmi; Velka recese; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2019
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 26. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70533/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: