The change of tendencies in the German-Russian relations: The case of Ukrainian crisis

Název práce: The change of tendencies in the German-Russian relations: The case of Ukrainian crisis
Autor(ka) práce: Oliichuk, Vitalii
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Lobastova, Svetlana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Armed conflict in Eastern Ukraine created a security crisis in the EU and escalated the German-Russia relations that were in a cool-off period for a long time. The analysis of German actions is an essential aspect in understanding of the Ukrainian crisis, as Germany (being a leader in its settlement) strongly influences the course of events not only in Ukraine but also in Europe.
Klíčová slova: Ukrainian crisis; Germany; Russia; International relations
Název práce: The change of tendencies in the German-Russian relations: The case of Ukrainian crisis
Autor(ka) práce: Oliichuk, Vitalii
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Lobastova, Svetlana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Armed conflict in Eastern Ukraine created a security crisis in the EU and escalated the German-Russia relations that were in a cool-off period for a long time. The analysis of German actions is an essential aspect in understanding of the Ukrainian crisis, as Germany (being a leader in its settlement) strongly influences the course of events not only in Ukraine but also in Europe.
Klíčová slova: Ukrainian crisis; Germany; Russia; International relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 5. 2019
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 26. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69981/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: