Výběr akcií do akciového portfolia

Název práce: Performance of a value stock portfolio
Autor(ka) práce: Louženský, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiroušek, Radim
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to explain the basic principles of value investing and to discover a relationship between fundamental financial ratios and capital return. This study uses multiple sources to determine, whether a portfolio of selected value shares may outperform any main benchmark (DJIA, S&P 500) in the long run. Discussed literature proves the assumption of value portfolio having better results than the market itself to some extent. For this research, I have used data from the US stock market.
Klíčová slova: Investment; Intrinsic value; Stock; Share; Book value
Název práce: Výběr akcií do akciového portfolia
Autor(ka) práce: Louženský, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiroušek, Radim
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je vysvětlit základní principy hodnotového investování a zjistit, jestli existuje vztah mezi fundamentálními finančními ukazateli a kapitálovým výnosem. Dalším cílem této práce je zjistit, jestli portfolio složené z hodnotových akcií může svým výsledkem překonat hlavní americké akciové indexy v dlouhodobém horizontu. Použitá literatura potvrzuje domněnku o tom, že portfolio složené z hodnotových akcií má lepší výsledky než trh do určité míry. K výzkumu jsou použita data z akciových trhů v USA.
Klíčová slova: Hodnotové investování; Účetní hodnota; Investice; Akcie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 3. 2019
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 27. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: