Komparace hlavních makroekonomických indikátorů ČLR a USA v současném období

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace hlavních makroekonomických indikátorů ČLR a USA v současném období
Autor práce:
Antsiferova, Mariia
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vlčková, Jana
Osoba oponující práci:
Grebe, Eva
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je porovnat ekonomiky Číny a Spojených států analýzou makroekonomických ukazatelů a technologického potenciálů, zejména v oblásti AI. Struktura práce je následující: Ve první kapitole bych chtěla uvést Současný stav ekonomiky Spojených států amerických a Číny a jejích ekonomiky srovnat, ve druhé kapitole bych se podívala na místo USA a Číny v globálním kontextu, jejích investiční politiku a boj o ekonomický vliv USA a Číny v regionech Asie, Afriky a Ameriky, a také na zahraniční obchod USA a Číny a jejich rozpory v rámci WTO. Poslední kapitola bude věnovaná obchodní a technologické válce mezi Spojenými státy americkými a Čínou, souvislosti mezi obchodní válkou a technologickou válkou a konečně komparaci Spojených států a Číny ve sféře technologií se záměrem na AI.
Klíčová slova:
makroekonomické ukazatele; USA, Čína; technologie, AI

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 10. 2018
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.