Politická komunikace: případová studie prezidentských voleb 2018

Název práce: Politická komunikace: případová studie prezidentských voleb 2018
Autor(ka) práce: Hlinomazová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Šimůnková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce identifikuje a popisuje klíčová témata druhého kola prezidentských voleb 2018 a zkoumá způsob jejich prezentace veřejnosti, to vše se snahou nalézt možné příčiny volebního vítězství Miloše Zemana nad Jiřím Drahošem. Za tímto účelem byla provedena obsahová kvantitativní analýza prezidentské volební kampaně 2018 z pohledu nastolení témat v rámci politické komunikace. Zdrojem zkoumaných dat byly informace z webových stránek, volebních spotů, billboardů a sociálních sítí kandidátů, dále přepisy televizních debat a další internetové zdroje. Jako nosné klíčové téma Miloše Zemana bylo identifikováno téma migrace. Emotivní náboj, který s sebou neslo v kombinaci se Zemanovou schopností jej prosadit napříč všemi komunikačními kanály přispěly velkou měrou k Zemanově volebnímu úspěchu. Jakkoliv nosné téma Jiřího Drahoše, morálka a sjednocení rozdělené společnosti, oslovovalo veřejnost svými hodnotami, nestačil z něj Drahoš vydobýt dostatek razance nutné k vítězství.
Klíčová slova: volební kampaň; politická komunikace; Jiří Drahoš; kvantitativní obsahová analýza; prezidentské volby 2018; Miloš Zeman
Název práce: Political Communication: Case Studies of the Presidential Election 2018
Autor(ka) práce: Hlinomazová, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Šimůnková, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presented bachelor thesis identifies the key issues of the 2018 presidential election campaign in the Czech Republic and examines the way in which they were presented to the public. All for the purpose of finding possible reasons standing behind Miloš Zeman’s victory over Jiří Drahoš. A quantitative content analysis was used to measure the salience of political issues, based on its results, policy agendas of each candidate were determined. The source of the examined data was information from websites, television spots, billboards, social networks of presidential candidates, transcripts of television debates and other internet sources. The topic of immigration was identified as the main issue of Miloš Zeman.The emotional charge of the topic itself combined with Zeman’s ability to emphasize the issue in every communication channel both contributed to the Miloš Zeman’s victory. Although Jiří Drahoš’ key issue, morality and reunification of the divided society appealed to the public for its values, he failed in reaching the potential maximum of the issue.
Klíčová slova: quantitative content analysis; presidential election 2018; Miloš Zeman; Jiří Drahoš; political communication; election campaign

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2018
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 3. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65558/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: