E-Commerce jako strategie vstupu na zahraniční trhy

Název práce: E-Commerce as a Foreign Markets Entry Strategy
Autor(ka) práce: Kasimov, Ali
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on the development of E-Commerce and its further implementation on real life examples. The thesis is split into the theoretical and practical part. Theoretical part describes the development of customer’s purchase behaviour; E-Commerce and its current trends, advantages and disadvantages introduction. The practical part provides the reader the analysis of Czech customer’s purchase behaviour. Moreover, practical part mainly analyses the behaviour of customers of selected companies and by the companies leveraged opportunities E-Commerce provides businesses with.
Klíčová slova: E-Commerce; Purchase Behaviour; international trade; Alza; Uber; Lington
Název práce: E-Commerce jako strategie vstupu na zahraniční trhy
Autor(ka) práce: Kasimov, Ali
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vývojem E-Commerce a její implementace na reálných příkladech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se zaměřuje na historii rozvoje stylu, kterým spotřebitelé nakupují; úvod E-Commerce a její aktuální trendy, výhody a nevýhody, atd. V praktické části autor přichází s analýzou trhu a chování Českého spotřebitele. Mimo to se v praktické části hlavně rozebírá chování zákazníků vybraných firem a možnosti E-Commerce, které vybrané firmy využily pro zahraniční růst.
Klíčová slova: nákupní chování; mezinárodní obchod; Alza; Uber; Lington; e-commerce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 8. 2019
Datum podání práce: 2. 5. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70293/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: