Genderová nerovnost v odměňování v Kazachstánu

Název práce: Gender inequality in terms of wages in Kazakhstan
Autor(ka) práce: Suleimenova, Anel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis analyzes the problem of gender inequality in terms of wages in Kazakhstan. The thesis aims to study the problem of gender inequality and to reveal it on the example of wages of company X's employees. The theoretical basis of the thesis focused on reasons for the existence of gender inequality from sociological and economic points of view, gender policy and history of the formation of gender inequality in Kazakhstan, as well as on differences in female and male wages in Kazakhstan. The author used quantitative method for the research in the practical part. The research investigates the relationship between gender and wage in company X. In order to support data protection rules and desire of the company X to maintain privacy, the name of the organization was not revealed in the current thesis. Results showed the persistent existence of the gender pay inequalities in company X from 2015 to 2018. The findings of the current research serve to provide recommendations for the reduction of gender inequalities in terms of wages in company X.
Klíčová slova: Kazakhstan; Gender; men; wages; Gender inequality; women
Název práce: Genderová nerovnost v odměňování v Kazachstánu
Autor(ka) práce: Suleimenova, Anel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kašparová, Eva
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce sleduje problematiku genderové nerovnosti v odměňování se zaměřením na Kazachstán. Cílem práce je analýza genderové nerovnosti v odměňování zaměstnanců konkrétní společnosti X. Teoretická část se zaměřuje na důvody existence genderové nerovnosti ze sociologického a ekonomického hlediska. Pozornost je věnována genderové politice a historii vzniku genderové nerovnosti v Kazachstánu, jakož i rozdílům ve mzdách žen a mužů v Kazachstánu. V rámci vlastního výzkumu využila autorka kvantitativní metod. Výzkum sleduje vztah mezi pohlavím a mzdou ve firmě X. Název společnosti neuveden v práci z důvodu ochrany dat. Výsledná zjištění ukazují na nerovnost v odměňování žen a mužů ve společnosti X od roku 2015 do roku 2018. Výsledky slouží k formulaci doporučení, které by mohly přispět k redukci genderových nerovností ve mzdách ve firmě X.
Klíčová slova: ženy; Gender; Kazachstán; genderová nerovnost; mzda; muži

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 3. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71029/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: