Duševní hygiena u středoškolských učitelů. Vliv ekonomických předmětů na osobnost středoškolského učitele.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Duševní hygiena u středoškolských učitelů. Vliv ekonomických předmětů na osobnost středoškolského učitele.
Autor práce:
Korb, Adam
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vacínová, Tereza
Osoba oponující práci:
Berková, Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá povědomí o duševní hygieně a příčinách syndromu vyhoření u učitelů ekonomických předmětů na středních školách. Zabývá se způsoby zamezení a vypořádávání se se syndromem vyhoření a popisuje, jak obecně učitelé vstřebávají každodenní situace, se kterými se setkávají v rámci školy. Cílem je navrhnout optimální formu duševní hygieny. Tato problematika je předmětem šetření praktické části. Vyhodnocení vychází ze zkoumání vybraného učitele po dobu jednoho týdne.
Klíčová slova:
Stres; Duševní hygiena; Syndrom vyhoření; Osobnost učitele ekonomických předmětů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Vzdělávání v ekonomických předmětech
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 10. 2019
Datum podání práce:
30. 4. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.