Vnímání luxusní kosmetické značky Biotherm cílovou skupinou spotřebitelů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vnímání luxusní kosmetické značky Biotherm cílovou skupinou spotřebitelů
Autor práce:
Nováková, Šárka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Horová, Olga
Osoba oponující práci:
Borovičková, Radka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The content of the diploma thesis is dealing with the perception of luxury cosmetic brand called Biotherm by the target group of its consumers. The aim of the thesis is to find out how much the brand is known among its target consumers, how the consumers perceive the brand and the its position on the market. The analysis of the marketing mix determined whether the marketing mix was set up correctly. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the definition of basic concepts related to the luxury cosmetics industry and marketing of luxury brands. The practical part is devoted to the Biotherm brand and contains qualitative research with the target group of consumers and influencer operating in this sector. Based on the data, recommendations were proposed to help the brand become more visible and set up more effective communication with its consumers.
Klíčová slova:
luxury brand; luxury industry; luxury; marketing of luxury brands

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2019
Datum podání práce:
30. 4. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě
Veřejná příloha:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.