Potenciální vstup dánské společnosti “Too Good To Go” na český trh

Název práce: Potential market entry of „Too Good To Go" in Prague
Autor(ka) práce: Dlabajova, Nikol
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Henzl, Jindřich
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main objective of this thesis is the analysis of the Czech market in regards to a potential market entry of the Danish company « Too Good To Go ». Using the economic PESTEL model, the author examines the Czech market using secondary data in its first theoretical part. Followed by the empirical part that includes quantitative research as well as a qualitative one. In the quantitative research the author elaborates on the demand for Too Good To Go’s service of consumers on the Czech market. In the qualitative research potential business partners are interviewed regarding their prior experience with similar businesses such as Too Good To Go and to investigate their interest for potential cooperation.
Klíčová slova: Food Loss; Czech market; Market analysis; Czech Republic; Food Waste; PESTEL; Too Good To Go
Název práce: Potenciální vstup dánské společnosti “Too Good To Go” na český trh
Autor(ka) práce: Dlabajova, Nikol
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Henzl, Jindřich
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním tématem této diplomové práce je analýza českého trhu s ohledem na potenciální vstup dánské společnosti “Too Good To Go” na tento trh. V první, teoretícké, části zkoumá autor pomocí ekonomického modelu PESTEL a sekundárních dat český trh. Následuje empirická část, která zahrnuje kvantitativní i kvalitativní výzkum. V kvantitativním výzkumu autor zpracovává poptávku spotřebitelů na českém trhu po službách společnosti „Too Good To Go“. V kvalitativním výzkumu jsou oslovováni potenciální obchodní partneři s ohledem na jejich předchozí zkušenosti s podobnými společnostmi jako je „Too Good To Go“ a je zjišťován jejich potenciální zájem o spolupráci při vstupu společnosti na český trh.
Klíčová slova: Ztráta potravin; plýtvání potravinami; český trh; Česká republika; PESTEL ; analýza trhu; Too Good To Go

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2019
Datum podání práce: 30. 4. 2020
Datum obhajoby: 2. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70085/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: